Huishoudelijk Reglement

Stichting Damsterdag

Solwerderstraat 16 9901 BD Appingedam

Mobiel: 06 30079467

contact@damsterdag.nl

www.damsterdag.nl

Huishoudelijk Reglement

Deelname aan het jaarlijks te houden Papiercorso staat open voor volwassenen en kinderen (met toestemming van ouder(s).

 • 1. Doelstelling

Het houden van een papiercorso in de middag en avond door Appingedam.

 • 2. Deelnemersregistratie

Inschrijving voor de papiercorso is officieel na bevestiging van de Stichting.

Aanvragen voor deelname ‘buiten mededinging’ beslist het bestuur.

De Stichting behoudt zich het recht voor in welke categorie een deelnemer ingedeeld zal worden.

 • 3. Indeling Categorieën

Categorie

Afmeting wagen

Aantal personen

A corsowagen

Wendbare lengte onbeperkt Breedte

max. 3.00 meter.

Hoogte Max. 3.80 meter.

De wagen dient in goede staat te verkeren.

Minimaal 5 personen

Personen maken onderdeel uit van de wagen.

B praalwagen

Wendbare lengte onbeperkt Breedte max. 3.00 meter

Hoogte max. 3.80 meter

De wagen dient in goede staat te verkeren (bijv. aanhangwagen, bolderkarren, scootmobiel).

C loopgroep

Minimaal 10 personen

D fietsgroep

Minimaal 2 fietsen

E skeltergroep

Minimaal 2 skelters

F Individueel

 • 4. Onkostenvergoeding Materiaal

Categorie

Materiaalvergoeding

Categorie

Materiaalvergoeding

A

maximaal € 300,-

E

maximaal € 35,- per groep

B

maximaal € 150,-

F

Geen materiaal vergoeding

C

maximaal € 35,- per groep

D

maximaal € 35,- per groep

De genoemde bedragen zijn maximale bedragen. Stichting Damsterdag kan besluiten om een lager bedrag toe te kennen indien de deelnemer niet aan de gestelde eisen voldoet. De materiaalvergoeding wordt als volgt berekend: het totaalbedrag aan declaraties minus het bedrag wat aan sponsoring is ontvangen en het bedrag aan lijm dat via de stichting besteld is.

 • 5. Declaraties

Declareren kan alleen geschieden via het declaratieformulier op basis van originele en gespecificeerde nota’s, de kassabonnen kunt u kopiëren op A4-formaat. Let op! Levert u alleen declaraties in die daadwerkelijk nodig waren voor de constructie van de wagen, fiets, skelter etc. Declaraties kunnen worden ingediend bij het bestuur van Stichting Damsterdag tijdens de evaluatieavond.

Declaraties worden alleen uitgekeerd als daadwerkelijk is gestart in de optocht.

Indien uw eigen sponsoring toereikend is voor het bekostigen van uw deelname verzoeken wij u geen declaraties in te dienen.

 • 6. Materiaal

Onder materiaal wordt hoofdzakelijk papier verstaan. Alle papiertechnieken zijn toegestaan.

Naast het gebruik van papier is het toegestaan om voor 10 % materiaal naar keuze te gebruiken voor de uitwerking van het thema.

 • 7. Sponsoren/reclame

Sponsornamen en merkreclames mogen tijdens de optocht, zowel in de middag- als in de avondoptocht worden meegevoerd.

 • 8. Jury

De vakjury tijdens de middagoptocht bestaat uit minimaal vijf personen. Elk jurylid geeft zijn of haar

persoonlijke mening op de volgende punten:

Uitbeelding van het thema, kleur, vorm, materiaalgebruik en algemene indruk.

Het bestuur van Stichting Damsterdag heeft geen invloed op de uitslag van de jury!

De juryuitslag is bindend!

De publieksjury bestaat uit minimaal twee personen die het publiek tijdens de middagoptocht vragen naar hun mening.

De verlichtingsjury beoordeelt tijdens de avondoptocht de beste verlichting onder de deelnemers. Deze prijs wordt tijdens de kijkdag uitgereikt.

 • 9. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op een door het bestuur uitgekozen locatie. Per categorie worden een 1e, 2e, en een 3e prijs uitgereikt.

 • 10. Verlichting

Voor de avondoptocht wordt verlichting op prijs gesteld. Open vuur wordt niet toegestaan. Denkt u bij de uitvoering van de verlichting wel aan de brandveiligheid!

 • 11. Veiligheid

Het bestuur verzoekt de deelnemers om tenminste 1 mobiele telefoon tijdens de optochten beschikbaar te hebben.

Alle deelnemers zullen worden voorzien van een speciaal telefoonnummer dat gebeld kan worden mochten er problemen ontstaan.

Huishoudelijke Mededelingen

▪ Het bestuur van Stichting Damsterdag is gerechtigd deelnemers met ongepast gedrag onmiddellijk uit de corso te (laten) verwijderen.

▪ Open vuur en alcohol meevoeren in de optocht is ten strengste verboden.

▪ De technische staat van de wagens en overige vervoersmiddelen dienen in voldoende staat van onderhoud te verkeren en aan de wettelijke eisen te voldoen.

▪ Onredelijk gedrag onder deelnemers kan leiden tot uitsluiten van deelname voor het komende jaar.

▪ Alle gebruikte terreinen en of locaties dienen in goede staat achtergelaten te worden.

▪ De wagens dienen voorzien te zijn van een goedgekeurde brandblusser.

Huishoudelijk reglement van Stichting Damsterdag,

vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 november 2022

Bestuur Stichting Damsterdag

Liesbeth van Diedenhoven, voorzitter

Liane Wils, secretaris

Willem Klunder, penningmeester 

Tanja Vortman, bestuurslid 

Janice Huizen, bestuurslid

Justin Schudde, bestuurslid